Uchwała Nr XXVII/147/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej.

Uchwała Nr XXVII147 2012.pdf 
Załącznik do uchwały Nr XXVII1472012.pdf