Uchwała Nr XXVII/148/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w

Uchwała Nr XXVII1482012.pdf