UCHWAŁY BUDŻETOWE NA 2005

Uchwała nr XXX.121.2004 z 31 grudnia 2004r.

Objasnienia do uchwaly nr XXX.121.2004 z 31 grudnia 2004 r.doc

Dochody Budzetu 2005

Wykaz inwestycji realizowanych w 2005r.doc

Przychody i rozchody budżetu.doc

Plan przychodów i wydatków GFOŚ i Gospodarki Wodnej.doc

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych.doc

Prognoza długu Gminy Kawęczyn na lata 2005-2008.doc

Plan dochodów i wydatków środków specjalnych.doc

Plan dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom.doc