Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i o ilości zebranych odpadów komunalnych w 2016 roku oraz analiza gospodarwoania odpadami za rok 2016

Wyciąg z rocznego_sprawozdania_wojta__2016 r..doc 
informacja o osiągniętych poziomach odzysku w roku 2016..pdf 
ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ZA 2016 ROK.pdf        
Wyciąg z rocznego_sprawozdania_wojta__2016 r..doc