Terminarz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Kawęczyn I półrocze 2017 roku

Terminarz I półrocze 2017 r. - odbiór odpadów segregowanych.pdf 
Terminarz I pólrocze 2017 r.- odbiór odpadów niesegregowanych.pdf