Informacja na temat osiągniętych poziomów w 2013 roku. Analiza systemu gospodarowania odpadami za 2013 rok. Informacja o firmie świadczącej usługi odbioru odpadóww 2014 roku.

Informacja 2013 rok.pdf 
Informacja 2014.pdf 
ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ZA 2013 ROK.pdf