Informacja o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kawęczyn po 1 lipca 2013 roku.

Informacja o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kawęczyn po 1 lipca 2013 roku.pdf