Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i o ilości zebranych odpadów komunalnych w 2017 roku

informacja o osiągniętych poziomach odzysku w roku 2017.pdf