Wzory dokumentów na dofinansowanie inwestycji dotyczących odnawialnych żródeł energii

UMOWA z użytkownikiem.doc
Upoważnienie współwłaściciela.docx
Oświadczenie_o_prawie_do_dysponowania_.doc
Oświadczenia OZE.docx