Informacja z dnia 22 czerwca 2016 r. - studnia głębinowa, obręb ewid. Czachulec Nowy.

Informacja z dnia 22czerwca2016 r. - studnia głębinowa, obręb ewid. Czachulec N.