Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o ponownej procedurze udziału społeczeństwa - budowa ferm drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. gr. 11, 32 i 33 obręb Czachulec

uzupełnienie raportu I.pdf 

uzupełnienie raporu II.pdf 

obwieszczenie - udzial spolecznstwa II.pdf