Informacja o wydanym postanowieniu - budowa obory dla bydła mlecznego krów mlecznych w m. Dziewiątka, gm. Kawęczyn.

Informacja.pdf