Zawiadomienie o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowienia w sprawie: „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn”

postanowienia RDOS.pdf