Obwieszczenie o wydanej w dniu 12 stycznia 2016 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na: Budowie elektrowni wiatrowych na działce o nr 84 w m. Siedl

Obwieszczenie - wydana decyzja.pdf