Opinia RDOŚ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na polegającego na wykonaniu studni głębinowej na działce o nr 33 obrę

Opinia RDOS.pdf