Obwieszczenie Wójta Gminy – dot. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gmi

obwieszczenie o wydanej decyzji - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.pdf