Zawiadomienie o terminie załatwienia

zawiadomienie..pdf