Obwieszczenie dot. rozpoczętej procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowi

obwieszczenie o wydłużeniu terminu - udział społeczeństwa.pdf