Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kawęczyn

obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn.pdf