Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie fermy drobiu wraz z inf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf