Ogłoszenie Wójta Kawęczyna o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustal

Ogłoszenie procedury społecznej.pdf 
prognoza Strategii Kawęczyn.pdf