Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: Przebudowie drogi gminnej w m

zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf