Konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projketu Programu ochrony powietrza pt" Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej" wraz z prognozą odd

Konsultacje społeczne - Program ochrony powietrza dla woj. wilekopolskiego.pdf