Obwieszczenie Wójta Gminy – dot. Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory krów mlecznych w m. Okręglica, gm. Kawęczy

obwieszczenie o wydanej decyzji w m. Okręglica gm Kawęczyn.pdf