Zawiadomienie o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 26.10.2015 r. (znak pisma: WOO-I.4242.210.2015.ED.6) postanowienia uzgadniającego warunki realizacji

postanowienie rdos.pdf