Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn- dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego Przebudowie drogi w miejscowości GŁUCHÓW zlokalizowanej na dz

Obwieszczenie.pdf