PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KAWĘCZYN - KADENCJA 2010-2014

 
1. Przewodniczący Rady - Gebler Piotr
    (Do dnia 23.05.2013 r. - Krupiński Tadeusz)
 
2. Wiceprzewodniczący Rady - Dzikowski Grzegorz
 
3. Wiceprzewodniczący Rady - Kasprzak Sylwester
    (Do dnia 23.05.2013 r. - Urbaniak Stanisław)