Sprawozdanie z konsultacji "rocznego programu wspołpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi..."

Konsultacje w sprawie rocznego PROGRAMU WSPOLPRACY.pdf