Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z dn 10.07.2015 r.

zarzadzenie_37)2015_wojta_gminy_kaweczyn_z_dn.30.06.2015_r..doc