sobota, 30 września 2023r. Imienieny Zofii i Hieronima
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

INVEST IN KAWĘCZYN

Strona główna separator separator separator Ulgi i zachęty inwestycyjne

Ulgi i zachęty inwestycyjne

Ulgi i zachęty inwestycyjne

Z myślą o przedsiębiorcach gmina Kawęczyn wprowadziła ulgi i zachęty mające ułatwić inwestorom podjęcie decyzji o lokalizacji inwestycji na terenie gminy, zaś realizowane przez gminne władze programy wspierające gwarantują przedsiębiorcy pomoc również po sfinalizowaniu procesu inwestycyjnego.

UCHWAŁA NR XXVII/193/2020 RADY GMINY KAWĘCZYN z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis na lata 2021-2023


Inwestor ma także możliwość skorzystania z wybranych zwolnień szczebla regionalnego i krajowego. Gmina Kawęczyn współpracuje z Łódzką Strefa Inwestycyjną, która oferuję przediębiorcą inwestującym na terenie naszej gminy pomoc publiczną wiecej informacji pod linkiem

Szczegółowe informacje znaleźć można na portalach internetowych Łódzkiej Strefy Inwestycyjnej,  Invest in Wielkopolska oraz Polskiej Agencji Informacji i Handlu.

Poziom lokalny

WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW OFEROWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W Turku

Powiatowy Urząd Pracy oferuje wiele różnorodnych form wsparcia dla pracodawców, jest to m.in.:

 • pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy,
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników,
 • możliwość refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • inne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku Komunalna 6, 62-700 Turek dzwoniąc pod numer telefonu: +48 (63) 63 280 23 40 lub odwiedzając stronę internetową: http://turek.praca.gov.pl/

Poziom regionalny

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Jest to jeden z 16 Programów Regionalnych umożliwiający pozyskanie dofinansowania między innymi do działań prowadzonych przez przedsiębiorców. W ramach RPO przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w ramach następujących działań:

 • działenie 1.1 - Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki
 • działanie 1.2 - Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski,
 • działanie 1.3 - Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego
 • działanie 1.4 - Internacjonalizacja gospodarki regionalnej
 • działanie 1.5 - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • działanie 3.1 - Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych ,
 • działanie 3.3  - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejskaj,
 • działanie 6.1 - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ
 • działanie 6.2 - Aktywizacja zawodowa
 • działanie 6.3 - Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 

Poziom krajowy

POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU – GRANTY RZĄDOWE 

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.
Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem.
Szczegółowe informacje wraz ze wzorami wniosków dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Informacji i Handlu PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program finansujący badania, rozwój i innowacje. Umożliwia m.in. wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac B+R w gospodarce. „Od pomysłu do rynku” - to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację.
Więcej informacji na stronie programu: www.poir.gov.pl


PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program, którego Główne obszary to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.
Więcej informacji na stronie programu: https://www.pois.gov.pl/

HORYZONT 2020

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.
Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-horyzont-2020/

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl