sobota, 30 września 2023r. Imienieny Zofii i Hieronima
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

INVEST IN KAWĘCZYN

Strona główna separator separator separator Potencjał ludzki

Potencjał ludzki

Na terenie powiatu prężnie działa  Powiatowy Urząd Pracy w Turku, który prowadzi na bieżąco monitoring rynku pracy, gromadzi informacje na temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych, wspiera przedsiębiorców w dokształcaniu pracowników, organizuje szereg przedsięwzięć mających na celu zapobieganie odpływowi pracowników.

Dynamika na Kawęczyńskim rynku pracy jest stosunkowo wysoka 62,1% mieszkańców gminy Kawęczyn jest w wieku produkcyjnym, a 20,0% w wieku przedprodukcyjnym.

  • Najliczniejszą grupą wiekową wśród mieszkańców powiatu turekowskiego są kobiety i mężczyźni w wieku od 30-34 lat.
  • W latach 2014-2016 stopa bezrobocia wahała się w granicach 9,0 - 5,2% co stanowi wartość niższą od średniej krajowej .
  • W 2016 roku bezrobocie w powiecie osiągnęło wartość 5,2%.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tureckim wynosi 3 167,19 zł PLN, co odpowiada 74% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce w 2016r.

 Liczba osób pracujących wśród mieszkańców  w całym powiecie wyniosła 20409  osoby. Liczebność osób bezrobotnych to odpowiednio  dla gminy Kawęczyn 116 i 1933 osób dla powiatu. Udział kobiet wśród bezrobotnych  wśród mieszkańców gminy wyniosł ok. 60%, a w całym powiecie zaś 62%.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 r.

sektor gosp.  powiat Turecki woj. Wielkopolskie
Usługi 28,1 % 48,1 %
Przemysł 39,7 % 32,3 %
Rolnictwo 32,2 % 19,5 %

 

Informacje zaczerpnięte z danych zawartych w dokumencie pn. „Statystyczne Vademecum Samorządowca”; 

Aktualne dane demograficzne oraz aktualne wskaźniki dotyczące rynku pracy dla konkretnych regionów oraz całej Polski można znaleźć na stronie internetowej Bank Danych Lokalnych (BDL) https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

wskaźnik Gmina Kawęczyn Powiat Turecki woj. Wielkopolskie Polska
liczba mieszkańców  5 194 84 297 3 481 625  38 437 239
powierzchnia  101 km kw. 929 km kw.  29 826  km kw.  312 679 km kw.
 stopa bezrobocia rejestrowanego w %  5,1 % 5,2 %   4,9 %  8,3% 
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto)  3 167,19 zł 3 167,19 zł  3 894,10   4 290,52 zł
 mieszkańcy w wieku produkcyjnym (procent ogółu)

3 226

(62,1 %)

52 739

(62,0%)

2 158 619

( 61,3 %)

23 768 000

(61,8%)

 mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym (procent ogółu)

1 037

(20,0 %)

16 155

(19,1%)

667 280

(19,3 %)

 

6 896 000

(18%)

 

Tab.: zestawienie najważniejszych danych makroekonomicznych gminy Kawęczyn w relacji do całego kraju;
źródło: oprac. własne, na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego – stan na 2016 rok

*stan na 2016 rok

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl