piątek, 14 maja 2021r. Imienieny Bonifacego i Dobiesława
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA TURYSTY

Strona główna separator separator separator Zabytki o najważniejszym znaczeniu dla gminy

Zabytki o najważniejszym znaczeniu dla gminy

  Dawny Zespół Folwarczny z dworem w Chocimiu

       

       Chocim to dawne dobra w pow. tureckim należące do parafii Goszczanów. W pocz. XVIII w. były własnością Wojciecha z Sienna Sulmowskiego, potem po kądzieli przechodziły na rodziny Korycińskich, Pokrzywnickich, Gomolińskich i Czarneckich. Na pocz. XIX w. rodzina Czarneckich wzniosła dwór z gliny, kamienia i drewna, wokół którego założyła park krajobrazowy z dwoma sztucznie utworzonymi stawami. W 1836 r. majątek został zakupiony przez Józefa Zaborowskiego. W posiadaniu Zaborowskich pozostawał do 1904 r. W tym samym roku Chocim stał się własnością Henryka Iwańczyka, który ok. 1910 r. na miejscu starego zbudował nowy, murowany, dwukondygnacyjny dwór. Po wojnie majątek został rozparcelowany, a park z przyległościami wydzielony w tzw. resztówkę i przekazany w zasoby Państwowego Funduszu Ziemi. W 1968 r. zespół przeszedł w użytkowanie Kółka Rolniczego w Głuchowie, a w 1979 r. przekazany został Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Skarżynie. Od 1992 r. obiekt był własnością prywatną, nowy właściciel jest od 2005 r. Dwór jest obecnie siedzibą nowoczesnej firmy Yoshikigoi Farm - farma karpi Koi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Park w Chocimiu

      Park rozciąga się na znacznym terenie, na płn., wsch. i płd. - wsch. od dworu. Obszar konturowany nasadzeniami drzew, szpalerami drzew dzielony na obszerne polany, w części wsch. i płd. - wsch. częściowo zagospodarowane stawami. W części płn., wsch. i płd. - obszar gęsto zalesiony. Na wsch. od dworu - regularnie rozplanowane stawy hodowlane - Yoshikigoi Farm - farma karpi Koi. Park częściowo uporządkowany w otoczeniu dworu, w pozostałych partiach zaniedbany, fragmentami ulega sukcesji naturalnej zmieniając się w zbiorowisko leśne. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zespół dworsko - parkowy w Kawęczynie


      Folwark w Kawęczynie prawdopodobnie został założony w ok. 1850 r. Właścicielami folwarku były rodziny: Domańskich, Kożuchowskich, Sucharskich, na pocz. XIX w. przejęła go rodzina Młodzianowskich (budowa drewnianego dworu). W 2 poł. XIX w. rozebrano stary drewniany dworek i postawiono nowy, murowany - istniejący do dzisiaj. W 1932 r. od strony płd. - wsch. dostawiono dobudówkę, mieszczącą łaźnię i kuchnię, wybudowano wodociąg. Dworek otoczony był parkiem o regularnym, geometrycznym układzie alejek. Po płd. stronie drogi i dworu stały zabudowania gospodarcze: 2 obory, spichlerz, kuźnia, stodoła. W 1931 r. część majątku uległa parcelacji. W okresie II wojny światowej majątkiem zarządzał Niemiec - Viderman. Po wojnie majątek uległ kolejnej parcelacji. Znaczną cześć parku przeznaczono na wyrąb i zamieniono na pola i pastwiska. Oprócz 2 obór reszta budynków została rozebrana. W ramach reformy gospodarczej dworek wraz z budynkami gospodarczymi przeszedł, na własność Państwowego Funduszu Ziemi. W dworku znajdowała się szkoła podstawowa. W chwili obecnej własność prywatna.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zespół dworsko - parkowy w Żdżary      Zespół został założony w 2 poł. XIX w. Ówcześni właściciele zlokalizowali tu swoją siedzibę, budując dwór oraz zakładając wokół niego rozległy park krajobrazowy. Kilkakrotne parcelacje ziemi dworskiej spowodowały zmniejszenie majątku do ok. 100 ha przed 1939 r. Po II wojnie światowej, w ramach reformy rolnej, rozparcelowano resztę ziemi pośród okolicznych rolników. Rozebrano także budynki gospodarcze, park wydzielono w tzw. resztówkę i wraz z dworem przeznaczono dla miejscowej szkoły podstawowej, która miała tu swoją siedzibę do 1987 r. W 1993 r. obiekt sprzedano osobie prywatnej. Nowy właściciel rozpoczął prace rewaloryzacyjne parku obejmujące częściowe odtworzenie układu komunikacyjnego, usunięcie samosiewów, prace sanitarne w drzewostanie, wprowadzenie nowych nasadzeń. Nieużytkowany, dewastowany dwór znajduje się w bardzo złym stanie (zarwany dach, stropy, spękane ściany, zdewastowana stolarka). Nowy właściciel (od 2007 r.) rozpoczął prace rewaloryzacyjne parku obejmujące częściowe odtworzenie układu komunikacyjnego, usunięcie samosiewów, prace sanitarne w drzewostanie, wprowadzenie nowych nasadzeń.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kościół pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Kowalach Pańskich

        Pierwotny kościół wzmiankowany w XV w. Obecny, późno klasycystyczny, z elementami neoromańskimi pw. Siedmiu Boleści NMP zbudowany został w latach 1847 - 1853, z fundacji Antoniego Czarneckiego z Brzóstkowa na miejscu poprzedniej świątyni. W czasie okupacji kościół całkowicie ograbiono. W latach 2008 - 2009 odnowiono elewację zewnętrzną kościoła, wymieniono pokrycie dachu na dachówkę ceramiczną. W otworach wieży zamontowano trzy zegary. Odmalowano także elewacje. W 2009 r. wykonano z granitu nowe schody główne i do zakrystii. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plebania Kowale Pańskie

Budynek obecnie bezstylowy, po remoncie w końcu lat 70 - tych utracił większość detali architektonicznych - pierwotne opaski okienne, nadproża, gzymsy. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kościół parafialny pw. św.  Andrzeja w Tokarach

                 Pierwszy, drewniany kościół w Tokarach - pw. św. Andrzeja Apostoła i 11 Dziewic Męczennic wzmiankowany był w 2 poł. XV w. Kolejny pw. Św. Andrzeja i św. Anny - również drewniany, wzniesiony w 1679 r. z fundacji dziedzica Tomasza Kwiatkowskiego, konsekrowany w 1680 r. - spalił się od pioruna w 1843 r. Przez następne 18 lat nabożeństwa były odprawiane w tymczasowej kaplicy. Obecny kościół został zbudowany w latach 1858 - 1861.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wiatrak koźlak w Marcjanowie

          Wiatrak przeniesiony do Marcjanowa w 1913 r. z Poroża (pow. Turek). Początkowo zbudowany prawdopodobnie w Grombkowie (pow. Turek). W posiadaniu obecnego właściciela od 1976 r. Obiekt zlokalizowany jest pośród płaskiego krajobrazu pól, w sąsiedztwie wiatraka brak innych zabudowań do wsi około 1 km. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cmentarze

Cmentarze - jako przestrzenie ukształtowane wg reguł kulturowych, związanych z religią i tradycją grzebania zmarłych, opatrzone cennymi zabytkami sztuki sepulkralnej, z zachowanym układem alejek i ścieżek cmentarnych, w otoczeniu starodrzewu, stanowią ważny element dziedzictwa kulturowego. Również cmentarze nieczynne. Obiekty te należy pielęgnować i eksponować w krajobrazie miejscowości. Niezależnie od stanu zachowania cmentarze powinny być oznakowane tablicami informacyjnymi.

Cmentarze w gminie Kawęczyn znajdują się w następujących miejscowościach:

- cmentarz katolicki w Kowalach Pańskich z XIX w.;

- cmentarz grzebalny w Milejowie z 2 poł. XIX w., wraz z ogrodzeniem cmentarza z bramą z końca XIX w.;

- cmentarz katolicki w Głuchowie z XIX w. z murowaną kaplicą cmentarną pw. św. Salomei z 2 poł. XIX w.;

- cmentarz ewangelicki w Czachulcu Starym (do 2010 r. Stary Czachulec) jest położony kilkaset metrów na wschód od centrum wioski, w pobliżu głównej drogi, po jej północnej stronie - na terenie zalesionym; dostępny drogą leśną od strony wschodniej. Założony w 1796 r. przez osadników wyznania ewangelicko - augsburskiego. W czasie drugiej wojny światowej cmentarz znajdował się na zachodnim skraju żydowskiego getta wiejskiego Czachulec. Do 1945 r. cmentarzem administrowała parafia w Prażuchach. Obecnie cmentarz jest nieczynny, zdewastowany. Zachowały się tylko ruiny kwater grobowych i szczątki dwóch murowanych tablic nagrobnych - Hugo Schmitchena (zm. 1923 r.) i rodziny Weber (1869 - 1903).

 

 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl