sobota, 30 września 2023r. Imienieny Zofii i Hieronima
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA TURYSTY

Strona główna separator separator separator Informacje ogólne

Informacje ogólne

Położenie: Gmina Kawęczyn położona jest w południowo - wschodniej części Wielkopolski, w powiecie tureckim. Jest ośrodkiem samorządowym dla 23 wsi sołeckich. Na powierzchni 101,6 km2 mieszka około 5500 osób. Herbem Gminy Kawęczyn jest wizerunek bociana białego na zielonym tle. Stanowi on symbol tego terenu, swoisty znak rozpoznawczy. Ponadto od 1998 roku na terenie Gminy prowadzone są obserwacje „herbowego ptaka”, polegającą na liczeniu efektów lęgowych oraz analizowanie i porównanie wyników. Swój początek bierze tu rzeka Teleszyna. Uwagę należy również zwrócić na najwyższe wzniesienia mianowicie Górę Andrzejewską – 174 m n.p.m. w Stanisławie oraz Łyska Górę – 154 m n.p.m znajdująca się w Głuchowie. Znaczącym atutem jest dobre połączenie komunikacyjne, albowiem przez teren Gminy przebiega droga krajowa nr 83 na trasie Turek – Sieradz, a także droga wojewódzka nr 471 na trasie Kalisz – Rzymsko – Łódź.

Walory mieszkaniowe: Gmina Kawęczyn jest terenem czystym ekologicznie. Potwierdza to fakt, iż działania samorządu gminnego w kierunku ochrony środowiska naturalnego zostały docenione przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w II edycji Konkursu na najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno - ściekową na terenach wiejskich. Przez teren gminy rozciąga się malowniczy krajobraz doliny rzeki Teleszyny ( dopływ Warty), który zalicza się do Uniejowskiego Krajobrazu Chronionego, gdzie można spotkać rzadkie gatunki ptaków i roślin. Na terenie gminy działa nowoczesna oczyszczalnia ścieków.

Potencjał ludzki: Aktywność mieszkańców gminy Kawęczyn przejawia się w wielu dziedzinach. Na terenie gminy funkcjonuje 18 organizacji pozarządowych. W istotny sposób wspierają rozwój gminy. Realizacją zadania z zakresu sportu i turystyki, reintegracji zawodowo – społecznej, kultury, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ekologii i ochrony zdrowia. Od roku 1998 do 2010 na terenie Gminy Kawęczyn działała Fundacja Samopomocy Barka w Młodzianowie prowadząc swoją działalność w budynku po byłej Szkole Podstawowej. W latach 2010 – 2012 w budynku tym, Stowarzyszenie Kawęczyńskie Towarzystwo Rozwoju prowadziło Centrum Integracji Społecznej, a od roku 2013 w budynku tym działa Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Młodzianowie.

Edukacja: Na terenie Gminy działają, cztery nowocześnie wyposażone szkoły podstawowych wraz z przedszkolami oraz przedszkole gminne. Od roku 2000 realizowany jest program stypendialny, wspierający uzdolnionych uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin. Szkoły z terenu Gminy Kawęczyn, realizowały i realizują szereg projektów unijnych mających na celu podwyższenie kompetencji uczniów oraz nauczycieli.

Sport i rekreacja: Mieszkańcy Gminy Kawęczyn maja do dyspozycji „Moje Boisko Orlik -2012”, dwa boiska pełnowymiarowe zlokalizowane w Kawęczynie i Tokarach, dwa boiska wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa ziemnego znajdujące się przy szkołach w Tokarach i Kowalach Pańskich, a także jedno boisko do piłki nożnej nie pełnowymiarowe w Kowalach Pańskich. Na terenie gminy znajdują się dwie siłownie zewnętrze oraz siedem placów zabaw. Na obszarze Gminy wytyczono szlaki rowerowe i konne, „Kawęczyńska przygoda w siodle”. Corocznie w gminie Kawęczyn odbywają się liczne turnieje w tenisa stołowego, piłkę siatkową oraz piłkę nożną. Cyklicznie od 15 lat organizowane są Otwarte Mistrzostwa Gminy Kawęczyn w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Bogate są także tradycje sportu pożarniczego - Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu gminy Kawęczyn 9 - krotnie zdobyły tytuł mistrza polski, a w roku  2015 podczas XX Międzynarodowych Spotkań Drużyn Pożarniczych startujących według regulaminu CTIF po raz pierwszy  reprezentacja  Polski z Gminy Kawęczyn MDP CTIF Głuchów zdobyła tytuł Mistrza Świata.

Kultura i rozrywka: Gmina pielęgnuje własne tradycje. Na terenie gminy działała zespół „Kawęczyniacy” oraz Orkiestra Dęta OSP Tokary. Kawęczyńska ziemia może poszczycić się wieloma zabytkami, głównie są to obiekty o sakralnym charakterze. Dzięki działalności kół gospodyń wiejskich w gminie Kawęczyn, wciąż żywa jest dbałość o tradycje i zwyczaje regionu szczególnie te kulinarne. Należy wspomnieć, iż na terenie Gminy Kawęczyn w Nowym Czachulcu znajdowało się największe wiejskie Getto żydowskie w Polsce. Władze samorządowe, chcąc zachować lokalne dziedzictwo kulturowe i historyczne, upamiętniły to miejsce  pamiątkową tablicą  i sprawuję nad nim opiekę.  Gmina Kawęczyn wydała w ramach działalności kulturowej wiele opracowań monograficznych m.in. monografie pt.  „Dziedzictwo wieków – z dziejów Gminy Kawęczyn” autorstwa Henryka Witczaka.


Nagrody: Gmina Kawęczyn jest samorządem wielokrotnie nagradzanym. Może pochwalić się m.in. pucharem prezesa Konińskiej Izby Gospodarczej za promocję małej przedsiębiorczości wiejskiej, a także dwunastoma Tytułami „Hit Samorządowo-Gospodarczy” za promocję walorów gospodarczych, kulturalnych i turystycznych Wielkopolski ,  tytułem i certyfikatem „Gmina Fair Play 2002’ oraz tytułem GminaRoku2018’.

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl