wtorek, 28 czerwca 2022r. Imienieny Leona i Ireneusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny

STANOWISKA  KIEROWNICZE

 

Wójt Gminy  

Jan Nowak

Zastępca Wójta 

Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska

Elzbieta Tomczak

Sekretarz 

Dorota Bartosik

Skarbnik,

Kierownik Referatu Budżetowo – Podatkowego

Edyta Balcerzak

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,

Kierownik Referatu Obywatelsko - Organizacyjnego

Iwona Krajewska

SKŁAD  URZĘDU

Referat Budżetowo-Podatkowy

Skarbnik Gminy/ Kierownik Referatu

Edyta Balcerzak

Stanowisko ds. księgowości budżetowej 

Marta Wojtczak

Stanowisko ds. obsługi finansowo- księgowej 

Danuta Danielewska

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Jolanta Krucka

Stanowisko ds. księgowości podatkowej 

Tomasz Musiałowski

Stanowisko ds. podatków i opłat

Mariola Urbańczyk

Referat Obywatelsko – Organizacyjny

Kierownik USC/ Kierownik Referatu

Iwona Krajewska

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy 

i zdrowia,

Z-ca Kierownika USC

Magdalena Krakowiak

 

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr, bezpieczeństwa i obronności

Paulina Woźniak

Stanowisko ds. organizacji i sekretariatu

Malwina Jasiak

Pomoc administracyjna

Marta Józefacka

Małgorzata Jaworska

Referat  Rozwoju i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu

Stanowisko ds. funduszu sołeckiego, nadzoru nad funduszami zewnętrznymi i współpracy w zakrresie partnerstwa lokalnego

Elżbieta Tomczak

Stanowisko ds. dostępności, rozwoju i promocji gminy

Z-ca Kierownika 

Ewa Frątczak

Stanowisko  ds. rolnictwa, gospodarki wodno- ściekowej, statystyki i ochrony przeciw pożarowej 

Monika Jatczak

Stanowisko ds. gospodarki  nieruchomosciami, gospodarki przestrzennej i lokalowej

Halina Ambroziak-  Juszczak

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska 

Agnieszka Sasiak

Stanowisko ds. obsługi inwestora

Paweł Naglewski

Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

i zamówień publicznych

Ewelina Buda

Stanowisko ds. drogownictwa            

i infrastruktury technicznej 

Karolina Gil

Stanowisko ds. kultury i kultury fizycznej

Beata Andrzejewska

Pomoc administracyjna

Paulina Tyczyno

Zespół Radców Prawnych

Radca Prawny

Dorota Bartosik

Pozostałe Stanowiska

Informatyk,

Inspektor Ochrony Danych 

Artur Majewski

Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych

Stanowiska pomocnicze i obsługi

Sprzątaczka

Małgorzata Rykowska

Jolanta Rykowska

Opiekun obiektów sportowych 

Marcin Mazurek

Kierowca, palacz co, pracownik gospodarczy 

Karol Michalak

                                   Jan Podkowski                                     

 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl