poniedziałek, 05 grudnia 2022r. Imienieny Kryspina i Saby
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 6 lutego 2010 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W ŻDŻARACH

6 lutego 2010 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W ŻDŻARACH

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 6 lutego 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2009. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Wiceprezes Jan Adamczyk i Komendant Gminny Stanisław Urbaniak. W zebraniu uczestniczył jako zaproszony gość Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Bogumił Marciniak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Henryka Janiaka,  na protokolanta - Sławomira Maciejewskiego. Komisję Uchwał i Wniosków wybrano w następującym  składzie: Jerzy Brzeziński, Ryszard Jaśkiewicz i Ryszard Michalski. W  zebraniu na  ogólny stan  35 członków czynnych uczestniczyło 22 członków oraz na 4 członków honorowych uczestniczył  1 członek. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Bogumił Marciniak, sprawozdanie i  projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Henryk Janiak, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Jerzy Brzeziński, a plan działalności na 2010 rok przedstawił Ryszard Jaśkiewicz. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2009. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy wyjazdu do Słowacji w maju 2010 roku oraz udziału strażaków w uroczystościach państwowych i kościelnych wraz ze sztandarem. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2010 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                         Opracowanie - Zenon Tomczyk 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl