sobota, 30 września 2023r. Imienieny Zofii i Hieronima
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 5 marca 2011 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W ŻDŻARACH

5 marca 2011 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W ŻDŻARACH

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
 
W sobotę 5 marca 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach za okres sprawozdawczy oraz podsumowujący kadencję 2006-2011. Było to już ostatnie zebranie, kończące kampanię sprawozdawczo-wyborczą w jednostkach OSP na terenie Gminy Kawęczyn. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu Bogumił Marciniak witając jednocześnie przybyłych gości i członków jednostki. Z ramienia Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w zebraniu uczestniczyli: Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członkowie Prezydium: ks. Antoni Janicki oraz Adrian Kwinciak, natomiast z ramienia władz samorządowych – Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak. W zebraniu uczestniczył też Kierownik Przedstawicielstwa Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” SA w Turku Edward Krawczyk. Obrady prowadzili wybrani przez Walne Zebranie: Przewodniczący Henryk Janiak, Protokolant Sławomir Maciejewski i Komisja Uchwał i Wniosków. Skład Komisji po ukonstytuowaniu się był następujący: Przewodniczący Waldemar Dusza, Sekretarz Przemysław Człapa i Członek Komisji Jan Płuciennik. Na stan jednostki 38 członków czynnych i 4 członków honorowych w zebraniu uczestniczyło ogółem 21 członków.  Sprawozdania za okres sprawozdawczy przedstawili: sprawozdanie z działalności – Prezes Zarządu Bogumił Marciniak, sprawozdanie i plan finansowy – Skarbnik Henryk Janiak oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Jerzy Brzeziński. Natomiast projekt planu działalności na rok 2011 przedstawił Ryszard Jaśkiewicz. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie w głosowaniu jawnym udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Następnie głos zabrał Członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Adrian Kwinciak, który w swoim wystąpieniu przedstawił realizację zadań za rok 2010 i kadencję 2006-2011, realizację budżetu na ochronę przeciwpożarową za rok 2010, zamierzenia i budżet na rok 2011 oraz sprawy proceduralne związane z wyborami nowych władz OSP. Komendant Gminny Stanisław Urbaniak przekazał w imieniu Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenona Tomczyka i swoim własnym podziękowania za pracę w minionej kadencji wręczając stosowny list na ręce Prezesa Zarządu Bogumiła Marciniaka. Podziękowania i list na ręce Prezesa Zarządu Bogumiła Marciniaka przekazał też w imieniu Samorządu Gminy Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak. Po tych wystąpieniach odbyły się w głosowaniach jawnych wybory Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie na kadencję 2011-2016 oraz Delegatów na X Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. Na wakującą od 26 lutego 2007 roku – po złożonej rezygnacji przez Ryszarda Jaśkiewicza – funkcję Wiceprezesa-Naczelnika wybrany został dotychczasowy Zastępca Naczelnika Mariusz Marciniak, a jego miejsce zajął Michał Chachuła. Dotychczasowego Gospodarza Bogdana Cepińskiego zastąpił Sławomir Siemiątkowski, a kronikarza Zbigniewa Banasiaka zastąpiła Malwina Siemiątkowska. Komisja Rewizyjna zmniejszyła się do 3 osób, a z jej dotychczasowego składu pozostali tylko: Przewodniczący Jerzy Brzeziński i Radosław Gabryjaniak, który zmienił funkcję z Wiceprzewodniczącego na Sekretarza. Wybrane składy przedstawiają się następująco:
ZARZĄD
1. Prezes – Bogumił Marciniak
2. Wiceprezes-Naczelnik – Mariusz Marciniak
3. Wiceprezes – Ryszard Michalski
4. Zastępca Naczelnika – Michał Chachuła
5. Sekretarz – Sławomir Maciejewski
6. Skarbnik – Henryk Janiak
7. Gospodarz – Sławomir Siemiątkowski
8. Kronikarz – Malwina Siemiątkowska
KOMISJA REWIZYJNA
1. Przewodniczący – Jerzy Brzeziński
2. Wiceprzewodniczący – Sylwester Rykowski
3. Sekretarz – Radosław Gabryjaniak
PRZEDSTAWICIELE DO ZOG ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Bogumił Marciniak – Prezes
2. Ryszard Jaśkiewicz – Członek OSP
DELEGACI NA X ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Bogumił Marciniak – Prezes
2. Ryszard Jaśkiewicz – Członek OSP
3. Jerzy Brzeziński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
W kolejnym punkcie głos zabrali zaproszeni goście. Na zakończenie Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty uchwał, które zostały przyjęte jednogłośnie.
 
                                                                                       Opracowanie - Zenon Tomczyk 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl