wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 2 lutego 2008 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W ŻDŻARACH

2 lutego 2008 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W ŻDŻARACH

 
 
WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
  
      W dniu 2 lutego 2008 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2007. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Prezes Zenon Tomczyk i Członek Prezydium Krzysztof Dytwiński. W zebraniu uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Bogumił Marciniak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Henryka Janiaka,  na protokolanta - Sławomira Maciejewskiego. W zebraniu na 37 członków czynnych uczestniczyło 22 członków i na 2 członków honorowych  - 2 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Ryszard Jaśkiewicz, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Henryk Janiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Jerzy Brzeziński. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2007. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy zakupu samochodu bojowego, tradycji jednostki w dniu Święta Zmarłych, zmian w statucie jednostki i środków budżetowych. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2008 r. oraz podjęło uchwały w sprawie: nadania godności Członka Honorowego następującym członkom - Eugeniusz Migdalski, Eugeniusz Janiak i Zdzisław Rykowski, zakupu w 2009 roku używanego samochodu bojowego, zmian w statucie jednostki i działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl