poniedziałek, 05 grudnia 2022r. Imienieny Kryspina i Saby
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 18 lutego 2012 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W ŻDŻARACH

18 lutego 2012 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W ŻDŻARACH

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 18 lutego 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2011. Zebranie obsłużyli Członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie: Henryk Antczak i Marcin Rutkowski. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Bogumił Marciniak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Henryka Janiaka,  na protokolanta - Sławomira Maciejewskiego. Komisję Uchwał i Wniosków wybrano w następującym  składzie: Przemysław Człapa, Waldemar Dusza i Sylwester Rykowski. W  zebraniu na  ogólny stan  38 członków czynnych uczestniczyło 23 członków oraz na 4 członków honorowych uczestniczył  1 członek. Sprawozdanie z działalności przedstawił Ryszard Jaśkiewicz, sprawozdanie i  projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Henryk Janiak, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Jerzy Brzeziński, a plan działalności na 2012 rok Prezes Bogumił Marciniak. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2011. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy: wykonania instalacji c.o. i remontu świetlicy mającej na celu utworzenie izby tradycji, prowadzenia księgowości i szkolenia skarbników oraz powstania MDP-CTIF dziewcząt. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2012 rok, podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej oraz przyjęło do realizacji wnioski dotyczące: wykonania centralnego ogrzewania i izby tradycji, powołania MDP-CTIF dziewcząt, przeznaczenia w całości wypracowanego w 2011 roku dochodu na cele statutowe  i powołania Jednostki Operacyjno-Technicznej (JOT).
 
 
 
                                                                                         Opracowanie - Zenon Tomczyk 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl