poniedziałek, 05 grudnia 2022r. Imienieny Kryspina i Saby
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 17 lutego 2007 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W ŻDŻARACH

17 lutego 2007 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W ŻDŻARACH

 
 
WALNE  ZEBRANIE
  
      W dniu 17 lutego 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2006. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Wiceprezes Jan Adamczyk, Wiceprezes  Grzegorz Dzikowski, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Bogumił Marciniak. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Henryka Janiaka,  na protokolanta - Sławomira Maciejewskiego. W zebraniu na 35 członków czynnych uczestniczyło 28 członków i na 8 członków MDP uczestniczyło 4 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Bogumił Marciniak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił Skarbnik Henryk Janiak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Jerzy Brzeziński. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2006. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy jubileuszu 60-lecia jednostki, wysokości składki na 2008 rok, podziału budżetu na ochronę przeciwpożarową, odpłatności za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz dofinansowania sztandaru dla OSP w Żdżarach z nadwyżki budżetowej. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2007 r. oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl