poniedziałek, 05 grudnia 2022r. Imienieny Kryspina i Saby
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 14 stycznia 2006 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W ŻDŻARACH

14 stycznia 2006 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W ŻDŻARACH

 
 
 
 
 
WALNE ZEBRANIE
 
 
 
 
 
 
              W sobotę 14 stycznia 2006 roku o godzinie 18-tej rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Żdżarach za okres sprawozdawczy oraz podsumowujący kadencję 2001-2006. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu Bogumił Marciniak witając jednocześnie przybyłych gości i członków jednostki. Z ramienia Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w zebraniu uczestniczyli: Prezes Zenon Tomczyk, Wiceprezes Sylwester Górnicki, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak oraz Członkowie Prezydium ks. Antoni Janicki (Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego) i Jan Adamczyk, natomiast z ramienia władz samorządowych - Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski. Na stan jednostki 36 członków czynnych i 4 członków honorowych w zebraniu uczestniczyło ogółem 22 członków. Obrady prowadzili wybrani przez Walne Zebranie: Przewodniczący - Henryk Janiak, Protokolant - Sławomir Maciejewski i Komisja Uchwał i Wniosków. Skład Komisji po ukonstytuowaniu się był następujący: Przewodniczący - Ryszard Michalski oraz Członkowie Komisji - Zbigniew Banasiak i  Jerzy Brzeziński. Sprawozdania za okres sprawozdawczy przedstawili: sprawozdanie z działalności - Naczelnik Ryszard Jaśkiewicz, sprawozdanie finansowe - Skarbnik Henryk Janiak i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Przewodniczący Jerzy Brzeziński. Natomiast projekt planu działalności i budżetu na rok 2006 przedstawił Prezes Zarządu Bogumił Marciniak. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie w głosowaniu jawnym udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenon Tomczyk, który w swoim wystąpieniu przedstawił realizację zadań za rok 2005 i kadencję 2001-2006, realizację  budżetu na ochronę przeciwpożarową za rok 2005, zamierzenia i budżet na rok 2006 oraz sprawy proceduralne związane z wyborami nowych władz OSP. Odczytał również skierowany do Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej list z gratulacjami i podziękowaniami za wkład pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i jednostki w minionej kadencji wręczając go następnie Prezesowi Zarządu Bogumiłowi Marciniakowi.   Po tym wystąpieniu odbyły się w głosowaniach jawnych wybory Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie na kadencję 2006-2011 oraz Delegatów na IX Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. Wybrane składy przedstawiają się następująco:
 
ZARZĄD OSP
1. Prezes  -  Bogumił Marciniak
2. Naczelnik  -  Ryszard Jaśkiewicz
3. Wiceprezes  -  Ryszard Michalski
4. Zastępca Naczelnika  -  Mariusz Marciniak
5. Sekretarz  -  Sławomir Maciejewski
6. Skarbnik  -  Henryk Janiak
7. Kronikarz  -  Zbigniew Banasiak
8. Gospodarz  -  Bogdan Cepiński
 
KOMISJA REWIZYJNA OSP
1. Przewodniczący  -  Jerzy Brzeziński
2. Wiceprzewodniczący  -  Radosław Gabryjaniak
3. Sekretarz  -  Ryszard Nowak
4. Członek Komisji  -  Piotr Jaśkiewicz
5. Członek Komisji  -  Paweł Wolski
 
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Bogumił Marciniak  -  Prezes
2. Ryszard Jaśkiewicz  -  Naczelnik
 
DELEGACI NA IX ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Bogumił Marciniak  -  Prezes
2. Ryszard Jaśkiewicz  -  Naczelnik
3. Ryszard Michalski  -  Wiceprezes
4. Jerzy Brzeziński  -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 
W dalszej części głos zabrali: Komendant Gminny ZOSP RP w Kawęczynie Stanisław Urbaniak - omówił sprawy operacyjno-bojowe i statystykę zdarzeń na terenie gminy Kawęczyn, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie ks. Antoni Janicki - złożył podziękowania za udział strażaków w uroczystościach kościelnych, Prezes Zarządu OSP w Żdżarach Bogumił Marciniak - w sprawie zorganizowania w Żdżarach w bieżącym roku gminnych obchodów " Dnia Strażaka " połączonych z jubileuszem 60-lecia jednostki i nadania jej sztandaru organizacyjnego, Naczelnik OSP w Żdżarach Ryszard Jaśkiewicz - w sprawach zawodów sportowo-pożarniczych, hydrantów przeciwpożarowych i kontroli wiosennych " Akcja Posesja ". Na zakończenie Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty uchwał, które zostały przyjęte jednogłośnie.
 
 
                                                                                          Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
 
 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl