wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI ORKIESTRY DĘTEJ PRZY OSP W TOKARACH

HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI ORKIESTRY DĘTEJ PRZY OSP W TOKARACH

 
 
  

ORKIESTRA DĘTA

 
 
       Orkiestra dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach powstała w 1935 roku z inicjatywy kierownika miejscowej Szkoły Podstawowej Alfonsa Ślęzaka i członków tej OSP. Ze środków finansowych pozyskanych ze zbiórek wśród miejscowej i okolicznej ludności zakupione zostały wtedy instrumenty muzyczne, po które do Częstochowy wozem konnym pojechali druhowie Roch Kęska i Józef Nykiel s. Andrzeja. Kształceniem muzyków zajął się miejscowy nauczyciel Roman Zwierzchowski. Pierwszy skład orkiestry tworzyli wtedy: Alfons Ślęzak, Roman Zwierzchowski, Józef Pszczoła, Feliks Kończak oraz bracia Walewscy i Rychlewscy. W późniejszym okresie dołączyli do nich: Julian Kęska, Roman Kęska i Tadeusz Felisiak. II Wojna Światowa przerwała działalność OSP i orkiestry, działalność orkiestry została zawieszona, a instrumenty muzyczne początkowo zostały wywiezione do OSP w Turku, a następnie ślad po nich zaginął. Po zakończonej wojnie Zarząd OSP w Tokarach ponownie powołał orkiestrę dętą. Znów zorganizowano zbiórkę pieniężną na zakup nowych instrumentów. Zakupionych zostało ich jedenaście, a były to używane kornety, trąbki, tenory, baryton oraz bas. Zakupionych zostało 11 mundurów wyjściowych dla członków orkiestry i zaczęto werbować chętnych do składu orkiestry. Do szkolenia orkiestry zatrudniono kapelmistrza Józefa Loretańskiego z Kalisza. Ze starego składu w szeregach orkiestry odliczyli się: Tadeusz Felisiak, Roman Kęska i Julian Kęska. W 1948 roku dołączyli do nich nowi członkowie: Zdzisław Sikorski, Kazimierz Wisny, Zdzisław Błaszczyk, Józef Rykowski, Zygmunt Marciniak, Jan Nowak, Jan Mrozik, Edmund Gawron, Jan Osiewała, Stanisław Palczewski, Józef Nykiel s. Józefa i Marian Żwański. Orkiestra występowała na uroczystościach państwowych, strażackich i kościelnych. Z upływem czasu kilku członków orkiestry wyjechało z Tokar. W 1962 roku zmarł Stanisław Palczewski, przez co działalność orkiestry znacznie osłabła. W 1965 roku do orkiestry dołączył Tadeusz Karpiński z Milejowa, zdolny i zaangażowany, który znacznie ożywił jej działalność. W 1968 roku orkiestra otrzymała z Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Turku 8 instrumentów muzycznych. Z inicjatywy Prezesa OSP w Tokarach druha Romana Kęski dokonano naboru nowych, młodych członków orkiestry. Do nauki gry na instrumentach został zatrudniony kapelmistrz orkiestry Kopalni Węgla Brunatnego "Adamów" Zenon Jankowski. W 1969 roku w orkiestrze grali: Tadeusz Karpiński, Zdzisław Sikorski, Tadeusz Felisiak, Józef Dolat, Józef Marciniak, Wiesław Kaźmierski, Jan Mrozik, Bogusz Budziński, Edward Osiewała, Jan Osiewała, Edmund Gawron, Tadeusz Kustosz, Zygmunt Tomczak, Julian Błazik, Jan Kubisiak, Andrzej Zdzisław Wesołowski, Andrzej Marszałkowski, Zygmunt Pałucki i Marian Żwański.  W czerwcu 1969 roku orkiestra wystąpiła na IV Wielkopolskim Festiwalu Kulturalnym w Koninie skąd przywiozła pamiątkowy dyplom. W następnych latach nastąpiły zmiany w składzie orkiestry, wstąpili w jej szeregi nowi członkowie, dokupione zostały nowe instrumenty muzyczne oraz umundurowanie dla członków orkiestry. W 1971 roku do orkiestry dołączył Henryk Kaźmierczak, w 1974 roku Krzysztof Osiborski, Eugeniusz Gajewski, Tadeusz Bąk i Józef Iwaniak, a  w 1979 roku Krystyn Gruszczyński. W 1984 roku zakupione zostały nowe instrumenty muzyczne: pięć trąbek, trzy tenory, jeden baryton, trzy alty i jeden bas. Do orkiestry wstąpili: Tadeusz Szymański, Piotr Osiborski, Andrzej Baryczkowski, Krzysztof Śledź, Sławomir Maciejewski, Kazimierz Warszewski, Zenon Warszewski, Bronisław Warszewski, Waldemar Gawron i Krzysztof Macudziński. Szkoleniem orkiestry zajął się Pan Henryk Knyspel z Turku. Nastąpiło zwiększenie uczestnictwa wraz z osiąganymi sukcesami w organizowanych Przeglądach, Festiwalach i Festynach Orkiestr Dętych nie tylko na terenie swojej gminy i województwa, ale i poza nimi
. 
W dniu 19 maja 1985 roku orkiestra brała udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Turku, a w 1987 roku w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych " KONIN '87", który odbył się w Spicimierzu. Ponadto orkiestra występowała podczas uroczystości państwowych, strażackich i kościelnych na terenie Gminy Kawęczyn i okolic. W 1992 roku dokonano naboru do orkiestry nowych członków, którzy rozpoczęli naukę gry na instrumentach dętych. Byli to: Karol Kaźmierczak, Grzegorz Tomczak, Dariusz Ikrzak, Mariusz Jaśkiewicz i Mariusz Jatczak. Do szkolenia orkiestry zatrudniony został kapelmistrz z Turku Pan Eugeniusz Grzelak. W 1993 roku na przeglądzie Wiejskich Orkiestr Dętych w Świnicach Warckich orkiestra otrzymała dyplom oraz nagrodę w postaci instrumentów muzycznych. W 1998 roku orkiestra otrzymała od macierzystej jednostki OSP w Tokarach cztery nowe trąbki, bęben, czynele, jeden saksofon nowy i jeden używany, a w 1999 roku nowy klarnet. Dokonany został kolejny nabór nowych członków orkiestry, którymi byli: Adrian Pakuła, Mariusz Pakuła, Jarosław Piątkowski i Grzegorz Piasecki - wszyscy z sąsiedniej wsi Głuchów oraz Rafał Rosiakowski i Łukasz Pacześny z Marianowa. Ponadto do orkiestry dołączyli: Mieczysław Gruszczyński z Kowali Pańskich - saksofon, Stanisław Knychalski z Kawęczyna - trąbka  i  Grzegorz Michalak z Będziechowa - bęben.  4 czerwca 2000 roku na  II Powiatowym Przeglądzie 
 
Orkiestr Dętych we Władysławowie orkiestra zajęła IV miejsce. Odniosła również sukcesy na przeglądach w  Kleczewie oraz  piknikach w  Pęczniewie koło Sieradza, gdzie reprezentowała powiat turecki. Na Przeglądzie Amatorskich Orkiestr Dętych w Kleczewie w  dniu 17 września 2000 roku orkiestra otrzymała wyróżnienie jak również Puchar Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, a za udział w międzypowiatowym pikniku w Pęczniewie - Puchar Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. W dniu 4 maja 2001 roku orkiestra obchodziła jubileusz 65-lecia. Uroczystość ta była połączona z gminnymi obchodami "Dnia Strażaka". Po zbiórce na placu przed strażnicą uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Kościoła Parafialnego w Tokarach, gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji jubilatów. Po Mszy Świętej uczestnicy powrócili na plac przed strażnicą, gdzie odbyły się główne uroczystości, w tym: odznaczenia, wystąpienia okolicznościowe, życzenia i gratulacje oraz koncert jubilatów - Orkiestry Dętej OSP w Tokarach. Orkiestra swoimi występami uświetnia uroczystości państwowe, strażackie  i kościelne na terenie Gminy Kawęczyn jak również na zaproszenie poza terenem gminy.  W dniu  13  czerwca  2001  roku orkiestra uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej z okazji odpustu
 
 
 
i wizytacji ks. biskupa Romana Andrzejewskiego oraz imienin ks. Antoniego Janickiego - Proboszcza Parafii Tokary i  Kapelana Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego. 17 czerwca 2001 roku orkiestra uczestniczyła w III Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP we Władysławowie, a 1 lipca 2001 roku w Regionalnym Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych w Kleczewie. W Powiatowych Przeglądach Orkiestr Dętych OSP orkiestra uczestniczy każdego roku. W 2004 roku orkiestra podczas dożynek powiatowych w Tokarach odznaczona została odznaką honorową "Za Zasługi dla Powiatu Tureckiego". W dniu 3 czerwca 2007 roku orkiestra była współorganizatorem  IX  Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, na którym zajęła
   
II miejsce. Obecny stan liczbowy orkiestry to 28 muzykantów, którymi dyryguje i jednocześnie jest kapelmistrzem druh Eugeniusz Grzelak, a kierownikiem druh Henryk Kaźmierczak. To że orkiestra istnieje do dzisiaj, to duża zasługa członków orkiestry, którzy wykazują się dużym zaangażowaniem i wytrwałością w działalności orkiestry. Należy również wspomnieć, że duże zasługi w zorganizowaniu i utrzymaniu orkiestry wnieśli: Prezes Tomasz Klimczak, Naczelnik Józef Nykiel s. Andrzeja, Prezes Roman Kęska, a dla Zarządów kierowanych przez Prezesa Józefa Nykla s. Józefa utrzymanie orkiestry było jednym z ważniejszych celów. Od szeregu lat orkiestrę wspierają finansowo władze Gminy Kawęczy oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie.
  
                                                                                 Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
( Materiały źródłowe: dane z OSP w Tokarach oraz relacje członków orkiestry i OSP w Tokarach)

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl