wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 9 stycznia 2010 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W TOKARACH

9 stycznia 2010 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W TOKARACH

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 9 stycznia 2010 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2009. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium Adrian Kwinciak. W zebraniu uczestniczyli jako zaproszeni goście: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński, Dyrektor Szkoły Podstawowej w  Tokarach Ewa Wojtczak i nauczycielka Szkoły Podstawowej w Tokarach, instruktorka marżonetek Renata Piontkowska. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Henryk Kaźmierczak. Na Przewodniczącego Walnego  Zebrania wybrano Renatę Piontkowską,  na protokolanta -  Tomasza Ogłazę. Komisja Uchwał i  Wniosków wybrana została w następującym  składzie: Jan Jatczak, Mariusz Jaśkiewicz i Zygmunt Tomczak. W zebraniu na liczbę  50 członków czynnych uczestniczyło  32 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Zastępca Naczelnika Tomasz Musiałowski, sprawozdanie i  projekt planu finansowego przedstawił  Wiceprezes Krzysztof Śledź, a  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Zygmunt Tomczak. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2009. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy organizacji gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, działalności Orkiestry Dętej i zagospodarowania środków finansowych. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2010 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                              Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl