poniedziałek, 05 grudnia 2022r. Imienieny Kryspina i Saby
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 26 stycznia 2013 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W TOKARACH

26 stycznia 2013 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W TOKARACH

 
 WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 26 stycznia 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2012. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Wiceprezes Jan Adamczyk oraz Członek Prezydium ks. Antoni Janicki. W zebraniu uczestniczyli jako zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński, były Naczelnik Gminy Kawęczyn Czesław Mocny, Przewodnicząca Komitetu Obchodów 650-lecia Tokar Barbara Osiewała, instruktorka marżonetek, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Tokarach Renata Piontkowska oraz sponsor jednostki Mieczysław Czyżak. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Andrzej Piątkowski. Na Przewodniczącego Walnego  Zebrania wybrano Kazimierza Michalaka,  na protokolanta -  Piotra Ogłazę. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w następującym  składzie: Mariusz Jatczak, Krzysztof Macudziński i Stanisław Skonieczny. W zebraniu na ogólny stan  48 członków czynnych  uczestniczyło 30 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Andrzej Piątkowski, sprawozdanie i  projekt planu finansowego przedstawił  Wiceprezes-Naczelnik Krzysztof Śledź, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Mariusz Jatczak. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2012. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2013 rok oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                              Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl