poniedziałek, 05 grudnia 2022r. Imienieny Kryspina i Saby
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 21 stycznia 2012 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W TOKARACH

21 stycznia 2012 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W TOKARACH

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 21 stycznia 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2011. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Wiceprezes Jan Adamczyk oraz Członkowie Prezydium - ks. Antoni Janicki i Ryszard Jaśkiewicz. W zebraniu uczestniczyli jako zaproszeni goście: Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Jarosław Pasik, Komendant Gminny ZOSP RP w Kawęczynie Stanisław Urbaniak, Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenon Tomczyk, były Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski, były Naczelnik Gminy Kawęczyn Czesław Mocny, członkowie Komitetu Obchodów 650-lecia Tokar na czele z jego Przewodniczącą Barbarą Osiewała oraz nauczycielka Szkoły Podstawowej w Tokarach, instruktorka marżonetek Renata Piontkowska. Otwarcia zebrania dokonał Wiceprezes Henryk Kaźmierczak. Na Przewodniczącego Walnego  Zebrania wybrano Tomasza Musiałowskiego,  na protokolanta -  Halinę Ambroziak-Juszczak. Komisja Uchwał i  Wniosków wybrana została w następującym  składzie: Mariusz Jatczak, Krzysztof Szczeciński i Zygmunt Tomczak. W zebraniu na liczbę  48 członków czynnych uczestniczyło 30 członków. Sprawozdanie z działalności i projekt planu działalności przedstawił Sekretarz Piotr Ogłaza, sprawozdanie i  projekt planu finansowego przedstawił  Wiceprezes-Naczelnik Krzysztof Śledź, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Zygmunt Tomczak. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2011. W wolnych wnioskach i dyskusji poruszono sprawy związane z remontem i odnowieniem strażnicy oraz obchodami 650-lecia Tokar. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2012 rok oraz podjęło uchwały: w sprawie działalności organizacyjno-programowej oraz nadania Zenonowi Tomczykowi tytułu honorowego członka OSP  w Tokarach.
 
 
 
                                                                              Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl