wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 11 lutego 2006 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W TOKARACH

11 lutego 2006 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W TOKARACH

 
 
 
 
 
WALNE ZEBRANIE
 
 
 
 
 
           W dniu 11 lutego 2006 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu Dariusz Ikrzak witając przybyłych gości i członków jednostki. W zebraniu uczestniczyli: Wicestarosta Turecki Krzysztof Kolenda będący jednocześnie członkiem czynnym tej jednostki, przedstawiciele Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie - Prezes Zenon Tomczyk, Sekretarz i Skarbnik Bożena Gruszczyńska i Członek Prezydium ks. Antoni Janicki (Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego), a z ramienia Samorządu Gminy Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski. Zebraniu przewodniczyli: w pierwszej części Krzysztof Kolenda, a następnie Zygmunt Tomczak, protokołowała Bożena Gruszczyńska, a Komisję Uchwał i Wniosków tworzyli: Przewodniczący Tomasz Musiałowski oraz członkowie Dariusz Piątkowski i Zygmunt Tomczak. Sprawozdanie z działalności i finansowe oraz plan działalności i budżetu przedstawił Prezes Zarządu Dariusz Ikrzak, a sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej jej Sekretarz Julian Jakubasz. Po przedstawionych sprawozdaniach i planach Walne Zebranie w głosowaniu jawnym udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Następnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenon Tomczyk przedstawił działalność Zarządu w minionym roku i kadencji, przedstawił zamierzenia i budżet na rok 2006 oraz omówił sprawy proceduralne związane z wyborami Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie na kadencję 2006-2011, a także Delegatów na IX Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie. Przekazał również podziękowania za pracę w minionej kadencji wręczając stosowny list na ręce Prezesa Zarządu Dariusza Ikrzaka. Po tym wystąpieniu nastąpiły wybory władz w głosowaniu jawnym, a ich końcowe wyniki przedstawiają się następująco:
 
ZARZĄD OSP
1. Prezes  -  Dariusz Ikrzak
2. Naczelnik  -  Kazimierz Michalak
3. Wiceprezes  -  Krzysztof Śledź
4. Zastępca Naczelnika  -  Tomasz Musiałowski
5. Sekretarz  -  Andrzej Krotowski
6. Skarbnik  -  Konrad Ambroziak
7. Kronikarz  -  Dariusz Piątkowski
8. Gospodarz  -  Wiesław Dzikowski
9. Członek Zarządu  -  Krzysztof Kolenda
 
KOMISJA REWIZYJNA OSP
1. Przewodniczący  -  Zygmunt Tomczak
2. Wiceprzewodniczący  -  Mariusz Jaśkiewicz
3. Sekretarz  -  Krzysztof Szczeciński
4. Członek Komisji  -  Andrzej Jakubasz
5. Członek Komisji  -  Stanisław Skonieczny
 
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Dariusz Ikrzak  -  Prezes
2. Kazimierz Michalak  -  Naczelnik
 
DELEGACI NA IX ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Dariusz Ikrzak  -  Prezes
2. Kazimierz Michalak  -  Naczelnik
3. Tomasz Musiałowski  -  Zastępca Naczelnika
4. Andrzej Krotowski  -  Sekretarz
5. Henryk Kaźmierczak  -  Kierownik Orkiestry Dętej
 
W wystąpieniach głos zabrali: Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski i Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki. Na zakończenie Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie uchwały przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 
                                                                                      Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl