wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TOKARACH

HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TOKARACH

 
Do prawidłowego otwierania strony należy użyć przeglądarki Windows Internet Explorer
 
 
 
 
 
 
 
 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
 W TOKARACH
 
 
 
  
             Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach powstała w 1915 roku. Założycielami jednostki byli: Ignacy Jaroma, Edmund Drapiński, Józef Gawron, Roman Donard, Wacław Janecki i Franciszek Gawron. Działalność jednostki wspierali właściciele majątków z Głuchowa i Chocimia. W skład jednostki liczącej wówczas 120 członków wchodzili mieszkańcy wsi: Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Milejów, Wojciechów i Siewieruszki. W skład pierwszego Zarządu zostali wybrani: Ignacy Jaroma, Roman Donard, Edmund Drapiński i Wacław Janecki. Za pieniądze zebrane wśród mieszkańców okolicznych wsi zakupione zostały: ręczna pompa do wody, węże, hełmy, bosaki oraz drewniana beczka na kołach. W 1922 roku z jednostki wystąpili członkowie ze wsi Milejów tworząc własną jednostkę. W 1930 roku wybrany został nowy Zarząd, a zarazem Komitet Budowy Strażnicy i Domu Ludowego w Tokarach im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Skład Zarządu stanowili: Prezes  -  pp Lech Zaborowski, Wiceprezes  -  Witold Bobrowski, Skarbnik  -  Wacław Janecki, Członek Zarządu  -  Tomasz Linewski i Członek Zarządu  -  Edmund Drapiński. W 1935 roku z inicjatywy miejscowego Kierownika Szkoły Podstawowej Alfonsa Ślęzaka i członków OSP powstała orkiestra dęta. Prezes pp Lech Zaborowski przekazał jednostce nieodpłatnie działkę o powierzchni 0,70 ha. Na działce tej rozpoczęto gromadzenie materiałów budowlanych. Jednocześnie przystąpiono do opracowania planu na budowę. Budowę rozpoczęto w 1938 roku. W 1939 roku w wybudowanej i przykrytej dachem części budynku znalazła pomieszczenie remiza i punkt skupu mleka. W chwili wybuchu wojny na książeczce oszczędnościowej pozostała kwota 1.510 złotych i 85 groszy, a działalność jednostki została zawieszona. W czasie wojny zniszczony został sztandar, instrumenty muzyczne, zniknęły materiały budowlane i przepadły pieniądze z książeczki. Po wojnie w 1946 roku z inicjatywy druhów rozpoczęła się działalność jednostki, a w 1947 roku wybrano nowy Zarząd w składzie: Prezes  -  Tomasz Klimczak, Naczelnik  -  Józef Nykiel s. Andrzeja, Skarbnik  -  Jan Ambroziak i Gospodarz  -  Tomasz Rykowski. Zarząd ten przystąpił do odbudowy jednostki i gromadzenia sprzętu przeciwpożarowego. 15 lipca 1947 roku zakupiona została sikawka ręczna od jednostki OSP z Tuliszkowa. W 1948 roku Zarząd postanowił wznowić działalność orkiestry dętej. Organizowane były zbiórki pieniędzy, za które zakupionych zostało 11 instrumentów muzycznych: klarnety, trąbki, tenory, baryton i bas. W latach 1950-1955 jednostka utrzymywała się z pieniędzy zarobionych poprzez organizowanie majówek, zabaw i zbiórek wśród mieszkańców. Na koniec 1953 roku jednostka posiadała na wyposażeniu: wóz konny, sikawkę ręczną na kołach, węże ssawne do sikawki, smok ssawny, około 45 mb węży tłocznych, prądownicę, tłumnicę, 3 bosaki i lekką drabinę. Dnia 18 września 1955 roku Zarząd wydzierżawił Pani Stanisławie Jeżewskiej część działki na 5 lat za kwotę 5.000 złotych. Pieniądze te zostały przeznaczone na rozbudowę strażnicy. Zrobione zostały pustaki betonowe, postawione mury garażu i czwartej części strażnicy, zakupione drzewo na dach i papa. W 1956 roku ze środków własnych oraz dotacji władz gminnych i powiatowych zakończono budowę czwartej części strażnicy. W dniu 15 czerwca 1956 roku odbyła się uroczystość przekazania dla jednostki przez Komendę Powiatową Straży Pożarnych w Turku motopompy M-800 napędzanej silnikiem benzynowym oraz 11 węży tłocznych, 4 prądownic, 4 toporów i 5 węży ssawnych. W 1957 roku zakupiony został wóz konny na gumowych kołach, który przystosowano do przewożenia strażaków i sprzętu przeciwpożarowego podczas udziału w akcjach gaszenia pożarów. Podczas Walnego Zebrania w 1958 roku postanowiono poczynić starania w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnych w Turku o pomoc w zakupie samochodu dla jednostki. W dniu 31 maja 1959 roku odbyła się uroczystość przekazania samochodu dla jednostki. Samochód zakupiony został od wojska z własnych środków i dotacji Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Turku. Z samochodu została zdjęta brezentowa plandeka, samochód pomalowano na kolor czerwony i przystosowano do przewozu strażaków oraz sprzętu. Od 1 stycznia 1960 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Turku przyznała kierowcy samochodu miesięczny ryczałt w wysokości 100 złotych płatny co kwartał. 22 lutego 1960 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Turku przekazała 7 sztuk płaszczy sukiennych i jedną parę rękawic azbestowych. W dniu 12 czerwca 1960 roku w Kowalach Pańskich odbyły się rejonowe zawody sportowo-pożarnicze, podczas których jednostka zajęła II miejsce w grupie "S". 23 czerwca 1961 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym został wybrany nowy Zarząd: Prezes - Józef Nykiel s. Andrzeja, Wiceprezes-Naczelnik - Edmund Gawron, Sekretarz - Antoni Walewski, Skarbnik - Jan Ambroziak, Gospodarz - Tomasz Rykowski i Członek Zarządu - Tadeusz Zielonka. Postanowieniem Sądu Powiatowego w Turku z dnia 3 sierpnia 1962 roku jednostka nabyła na własność przez zasiedzenie nieruchomość położoną w Tokarach Pierwszych o powierzchni 0,70 ha. W roku 1962 w ramach powszechnej elektryfikacji założona została w strażnicy instalacja elektryczna, która uruchomiona została od 1 stycznia 1963 roku. Również w tym roku jednostka zakupiła ze środków własnych przyczepkę do samochodu przystosowaną do przewozu sprzętu gaśniczego. Na Walnym Zebraniu w 1966 roku wybrany został nowy Zarząd: Prezes - Roman Kęska, Naczelnik - Edward Osiewała, Sekretarz - Tadeusz Zielonka, Skarbnik - Tomasz Klimczak i Gospodarz - Tomasz Rykowski. W dniu 6 października 1968 roku zmarł Józef Nykiel s. Andrzeja. W 1968 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnych przekazała dla orkiestry 8 instrumentów muzycznych. Orkiestra liczyła wtedy 19 osób. W 1969 roku orkiestra brała udział w IV Wielkopolskim Festiwalu Kulturalnym w Koninie, za co otrzymała pamiątkowy dyplom. W dniu 15 marca 1970 roku odbył się pogrzeb zmarłego Romana Kęski, w którym uczestniczyła też orkiestra dęta. W 1971 roku nastąpiła zmiana Zarządu, a jego skład to: Prezes  -  Józef  Nykiel s. Józefa, Naczelnik  -  Edward Osiewała, Sekretarz  -  Lucjan Osiewała, Skarbnik  -  Feliks Kończak i Gospodarz  -  Stanisław Adamczyk. Na Walnym Zebraniu w 1973 roku została podjęta decyzja o budowie nowej strażnicy. Wiosną 1974 roku przystąpiono do budowy nowej strażnicy, w tym też roku jednostka otrzymała z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Turku nowy samochód pożarniczy marki " ŻUK " z przyczepką ze sprzętem gaśniczym. Od 1 stycznia 1975 roku obowiązki kierowcy-mechanika pełnił Józef Nykiel s. Józefa. W 23 września 1976 roku zmarł Sekretarz Zarządu Tadeusz Zielonka. Przez cały okres trwały prace przy budowie strażnicy; w tym okresie postawione zostały mury oraz założony dach. W 1977 roku jednostka za aktywną działalność przeciwpożarową i kulturalną otrzymała z Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Turku zamiennie samochód pożarniczy beczkowóz "Star" w miejsce dotychczasowego "Żuka". Zarząd OSP podjął decyzję o budowie garażu na samochód i sprzęt gaśniczy. W 1979 roku przystąpiono do rozbudowy strażnicy - dwa boksy garażowe i piętro nad nimi.  W 1982 roku ogrodzony został płotem metalowym cały teren wokół strażnicy. W dniu 28 października 1982 roku jednostka otrzymała samochód pożarniczy "Star 244" z działkiem wodnym. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w 1983 roku wybrany został nowy Zarządu w składzie: Prezes  -  Józef Nykiel, Naczelnik  -  Andrzej Marszałkowski, Zastępca Naczelnika  -  Krzysztof Osiborski, Sekretarz  -  Konrad Ambroziak i Skarbnik  -  Feliks Kończak. W dniu 10 lipca 1983 roku odbyła się uroczystość oddania do użytku nowej strażnicy połączona z wręczeniem jednostce sztandaru organizacyjnego nadanego przez Zarząd Wojewódzki ZOSP w Koninie, a ufundowanego przez mieszkańców Tokar i okolic oraz licznych sponsorów.  Podczas uroczystości szczególnie zasłużony dla jednostki Prezes Józef Nykiel został odznaczony nadaną przez Wojewódzką Radę Narodową w Koninie odznaką " Za Zasługi dla Województwa Konińskiego". W 1984 roku jednostka zakupiła poprzez Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr nowe instrumenty muzyczne: 5 trąbek, 3 tenory, 1 baryton, 3 alty i 1 bas. Szkoleniem orkiestry zajmował się wówczas Pan Henryk Knyspel. W latach 1985-1986 zakupione zostały komplety naczyń kuchennych, zastawy stołowe i sztućce. Organizowane były pierwsze dyskoteki, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w 1987 roku wybrany został nowy Zarząd. Do jego składu weszli: Prezes  -  Józef Nykiel, Naczelnik  -  Kazimierz Michalak, Wiceprezes  -  Stanisław Rykowski, Sekretarz  -  Konrad Ambroziak, Skarbnik  -  Jan Mrozik, Gospodarz  -  Stanisław Bilski i Kronikarz  -  Andrzej Jaroma. Jedną z pierwszych decyzji tego Zarządu była podjęta uchwała o dalszej rozbudowie strażnicy polegającej na dobudowie piętra nad kuchnią i salą taneczną.  W 1987 roku jednostka była gospodarzem V Zjazdu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kawęczynie. W tym też roku orkiestra dęta wzięła udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Koninie.  W 1988 roku nastąpiły częściowe zmiany w składzie Zarządu: Sekretarzem zostaje Henryk Kaźmierczak, Skarbnikiem Konrad Ambroziak, a Zastępcą Naczelnika dotychczasowy Wiceprezes Stanisław Rykowski.  W dniu 21 lipca 1988 roku Prezes Józef Nykiel za aktywną postawę społeczną oraz zaangażowanie w rozwój Ziemi Konińskiej został wpisany do " Księgi Zasłużonych dla Województwa Konińskiego". W rozstrzygniętym w 1989 roku współzawodnictwie statutowym pomiędzy jednostkami OSP za rok 1988 jednostka zajęła I miejsce. W 1990 roku jednostka przystąpiła do III etapu budowy - nadbudowa piętra nad salą. Rozbudowę strażnicy zakończono w 1991 roku, a jej efektem było przeniesienie sali z parteru na piętro. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w 1991 roku dokonało zmian Zarządu, a jego skład został następujący: Prezes  -  Józef Nykiel, Naczelnik  -  Kazimierz Michalak, Wiceprezes  -  Stanisław Rykowski, Sekretarz  -  Tadeusz Bąk, Skarbnik  -  Konrad Ambroziak, Gospodarz  -  Marian Żwański i Kronikarz  -  Andrzej Jaroma. 25 maja 1991 roku jednostka otrzymała używany samochód marki "Żuk" do przewozu strażaków. Od 27 maja 1991 roku Zarząd powierzył obowiązki kierowcy Krzysztofowi Macudzińskiemu. W dniu 3 maja 1991 roku drużyna OSP z Tokar brała udział w Turnieju Piłki Siatkowej pomiędzy jednostkami OSP o puchar Wójta Gminy Kawęczyn zajmując I miejsce. 22 lutego 1992 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym do szkolenia orkiestry zatrudniony został kapelmistrz z Turku Eugeniusz Grzelak. W 1995 roku jednostka obchodziła jubileusz 80-lecia, a z tej okazji została odznaczona Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" podczas Wojewódzkich obchodów "Dnia Strażaka" w Kowalach Pańskich. Kolejna zmiana we władzach jednostki nastąpiła na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w 1996 roku. Po ukonstytuowaniu się skład Zarządu był następujący: Prezes  -  Józef Nykiel, Naczelnik  -  Tadeusz Bąk, Zastępca Naczelnika  -  Krzysztof Macudziński, Sekretarz  -  Jan Jatczak, Skarbnik  -  Konrad Ambroziak, Gospodarz  -  Stanisław Rykowski i Kronikarz  -  Zygmunt Tomczak. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco: Przewodniczący  -  Krzysztof Osiborski, Członkowie Komisji  -  Jan Osiewała i Julian Jakubasz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W czerwcu 1996 roku Zarząd wydzierżawił salę na organizowanie dyskotek. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 11 marca 2000 roku uchwałą Walnego Zebrania strażnicy nadana została nazwa "Dom Strażaka im. J. Piłsudskiego". W dniu 24 lutego 2001 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym we władzach OSP nastąpiła tylko zmiana Gospodarza - został nim Wiesław Dzikowski.  Dnia  4 maja 2001 roku  jednostka  była gospodarzem  gminnych  obchodów  "Dnia Strażaka"  i jubileuszu 65-lecia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
orkiestry dętej, natomiast 24 czerwca 2001 roku była gospodarzem XXIX gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbyły się na miejscowym boisku. Z dniem 1 marca 2003 roku dokooptowano do składu Zarządu Wiceprezesa Krzysztofa Śledzia i Zastępcę Naczelnika Dariusza Piątkowskiego, natomiast w Komsji Rewizyjnej w miejsce zmarłego Jana Osiewały wybrano na Członka Komisji Tomasza Ogłazę. Od 21 lutego 2004 roku w związku ze złożoną rezygnacją przez dotychczasowego Prezesa Zarządu Józefa Nykla Prezesem Zarządu został Dariusz Ikrzak. Według danych statystycznych na koniec 2005 roku jednostka liczyła: 50 członków czynnych, 1 członka  honorowego, 1 członka wspierającego  i  8 członków MDP chłopców, posiadała wyszkolonych: 1 naczelnika OSP, 1 dowódcę OSP, 2 operatorów sprzętu i 20 szeregowców, brała udział w działaniach ratowniczych w 4 zdarzeniach na terenie gminy z ogólną liczbą 20 ratowników oraz uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP i MDP chłopców.  W dniu 11 lutego 2006 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wybrało nowe władze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do Zarządu zostali wybrani i po ukonstytuowaniu się przyjęli funkcje: Prezes - Dariusz Ikrzak, Naczelnik - Kazimierz Michalak, Wiceprezes - Krzysztof Śledź, Zastępca Naczelnika - Tomasz Musiałowski, Sekretarz - Andrzej Krotowski, Skarbnik - Konrad Ambroziak, Gospodarz - Wiesław Dzikowski i Członek Zarządu - Krzysztof Kolenda. Do komisji Rewizyjnej zostali wybrani i po ukonstytuowaniu się przyjęli funkcje: Przewodniczący - Zygmunt Tomczak,  Wiceprzewodniczący - Mariusz Jaśkiewicz,  Sekretarz - Krzysztof Szczeciński,  Członek Komisji - Andrzej Jakubasz i  Członek Komisji - Stanisław Skonieczny. W roku 2006 za pieniądze uzyskane ze sprzedaży uprzednio ściętych topoli, a przyznanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku jednostka zakupiła samochód "Ford Transit". Według danych statystycznych na koniec 2006 roku jednostka liczyła: 50 członków czynnych,  1 członka  honorowego,  1 członka wspierającego   i   8 członków MDP chłopców, posiadała wyszkolonych: 1 naczelnika OSP, 1 dowódcę OSP, 2 operatorów sprzętu i 20 szeregowców, brała udział w działaniach ratowniczych w 5 zdarzeniach na terenie gminy z ogólną liczbą 15 ratowników oraz uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP i MDP chłopców. Z dniem 2 lutego 2007 roku w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Prezesa Zarządu odwołany został Dariusz Ikrzak, a na jego miejsce wybrany został Henryk Kaźmierczak. Kolejne zmiany w składzie Zarządu nastąpiły w lutym i marcu 2007 roku. Z dniem 5 lutego 2007 roku Członek Zarządu Krzysztof Kolenda będący jednocześnie radnym Rady Powiatu Tureckiego, w związku z  przepisami ustawy o samorządzie powiatowym i  jednoczesnym brakiem jednoznacznej ich interpretacji złożył rezygnację z pełnionej funkcji i pracy w Zarządzie, a z dniem 8 lutego 2007 roku taką rezygnację w związku z przepisami o samorządzie gminnym złożył Naczelnik Kazimierz Michalak będący jednocześnie radnym Rady Gminy Kawęczyn. Z dniem 6 marca 2007 roku Zarząd dokooptował dwie osoby do swojego składu powierzając funkcje: Naczelnik - Tomasz Gidelski, Sekretarz - Jacek Gośliński, a dotychczasowy Sekretarz Andrzej Krotowski został Członkiem Zarządu.  Dnia 3 czerwca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007 roku jednostka była współorganizatorem i gospodarzem IX Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych, na którym orkiestra z Tokar zajęła II miejsce. Według danych statystycznych na koniec 2007 roku jednostka liczyła:  53 członków czynnych,   1 członka  honorowego  i  1 członka wspierającego, posiadała wyszkolonych:  1 naczelnika OSP,  1 dowódcę OSP,  2 kierowców operatorów sprzętu i 20 strażaków ratowników OSP, brała udział w działaniach ratowniczych w 2 pożarach na terenie Gminy z ogólną liczbą 13 ratowników oraz uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP.  W  2007 roku na zabezpieczenie działalności ratowniczej jednostki poniesione zostały wydatki w kwocie 5.900 zł. - cała kwota z budżetu Gminy. Według danych statystycznych na koniec 2008 roku jednostka liczyła: 50 członków czynnych i 1 członka honorowego, posiadała wyszkolonych:  1 naczelnika OSP,  1 dowódcę OSP,  2 kierowców operatorów sprzętu, 1 ratownika z zakresu pierwszej pomocy medycznej i 30 strażaków ratowników OSP, brała udział w działaniach ratowniczych: 11 pożarów na terenie Gminy z ogólną liczbą 63 ratowników, 1 pożar poza terenem Gminy z ogólną liczbą 4 ratowników i w 1 miejscowym zagrożeniu na terenie Gminy - wypadek drogowy  oraz uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w grupie OSP.  W  2008 roku na zabezpieczenie działalności ratowniczej jednostki poniesione zostały wydatki w kwocie 17.652 zł. - cała kwota z  budżetu Gminy.   Jednostka OSP w  Tokarach jest  jednostką terenową  typu S-1  z samochodem typu średniego, której wyposażenie i wyszkolenie umożliwia podjęcie działań gaśniczych. Posiada strażnicę murowaną z centralnym ogrzewaniem będącą własnością jednostki, w której znajduje się garaż z dwoma stanowiskami i selektywne wywoływanie. 
 
UWAGA: Składy osobowe władz OSP kadencji 2001-2006 i 2006-2011 zamieszczone są na podstronie   
              OSP w Tokarach-Składy osobowe-Zarząd/Komisja Rewizyjna 
 
 
                                                                        Opracowanie - Zenon Tomczyk
 
( Materiały źródłowe: dane z OSP w Tokarach oraz relacje członków OSP w Tokarach)
 

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl