wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 4 lutego 2012 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W SKARŻYNIE

4 lutego 2012 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W SKARŻYNIE

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
 
W dniu 4 lutego 2012 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2011. Zebranie obsłużyli Członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie: Prezes Jarosław Pasik i Wiceprezes Grzegorz Dzikowski. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Kawęczyn  Jan Nowak, Komendant Gminny ZOSP RP w Kawęczynie Stanisław Urbaniak, Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenon Tomczyk, asp.sztab. Krzysztof Błażejewski z Komendy Powiatowej PSP w Turku i Proboszcz Parafii Przespolew ks. Piotr Bamberski. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Jan Adamczyk. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Dariusza Siemiątkowskiego,  na protokolanta - Artura Łakomego. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Maciej Adamczyk, Łukasz Piestrzyński i Jarosław Siemiątkowski. W zebraniu na  40 członków czynnych uczestniczyło 21 członków oraz na 1 członka wspierającego uczestniczył 1 członek. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Jan Adamczyk, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił  Skarbnik Kazimierz Antczak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Józef Mikosik. W wolnych wnioskach i  dyskusji poruszono tematy związane z wymianą pokrycia dachowego na budynku strażnicy. Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2011. Walne Zebranie przyjęło plan działalności i plan finansowy na 2012 r. oraz podjęło uchwały: w sprawie działalności organizacyjno-programowej oraz nadania Zenonowi Tomczykowi tytułu honorowego członka OSP  w Skarżynie.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl