wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 26 lutego 2011 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W SKARŻYNIE

26 lutego 2011 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W SKARŻYNIE

 
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
 
W sobotę 26 lutego 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie. Rozpoczynając zebranie Prezes Zarządu Jan Adamczyk powitał przybyłych gości oraz członków jednostki. W zebraniu uczestniczyli reprezentujący Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie: Wiceprezes Wiesław Tomczak, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium ks. Antoni Janicki oraz: Starosta Turecki Dariusz Młynarczyk, Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak oraz Przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn Tadeusz Krupiński. Zebraniu przewodniczył Dariusz Siemiątkowski, a protokołował Stanisław Jaśkiewicz. Komisja Uchwał i Wniosków pracowała w następującym składzie: Przewodniczący Artur Łakomy, Sekretarz Jarosław Siemiątkowski i Członek Komisji Maciej Adamczyk. W zebraniu na 39 członków czynnych uczestniczyło 23 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes Zarządu Jan Adamczyk, sprawozdanie finansowe oraz plan działalności i budżetu – Skarbnik Kazimierz Antczak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Józef Mikosik. Po przedstawionych sprawozdaniach Walne Zebranie w głosowaniu jawnym udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Po udzielonym absolutorium Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Wiesław Tomczak omówił działalność Zarządu w minionym roku   i kadencji, przedstawił zamierzenia i budżet na 2011 rok oraz sprawy proceduralne związane z wyborami nowych władz OSP. Komendant Gminny Stanisław Urbaniak przekazał w imieniu Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenona Tomczyka i swoim własnym podziękowania za pracę w minionej kadencji wręczając stosowny list na ręce Prezesa Zarządu Jana Adamczyka. Podziękowania i list na ręce Prezesa Zarządu Jana Adamczyka przekazał też w imieniu Samorządu Gminy Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak. Wybory do Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie na kadencję 2011-2016 oraz Delegatów na X Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie odbyły się w głosowaniu jawnym. Dotychczasowego Wiceprezesa Mariana Smaka zastąpił Dariusz Siemiątkowski – dotychczasowy Zastępca Naczelnika, a jego miejsce zajął Jarosław Siemiątkowski, Sekretarza Adama Krzyżańskiego zastąpił Maciej Adamczyk, Gospodarza Roberta Adamczyka zastąpił Henryk Piestrzyński, Kronikarza Stanisława Jaśkiewicza zastąpił Robert Maćczak oraz Członka Zarządu Jana Gruszczyńskiego zastąpił Łukasz Piestrzyński. Komisja Rewizyjna została zmniejszona do 3 osobowego składu. Składy przedstawiają się następująco:
ZARZĄD
1. Prezes – Jan Adamczyk
2. Wiceprezes-Naczelnik – Wojciech Knera
3. Wiceprezes – Dariusz Siemiątkowski
4. Zastępca Naczelnika – Jarosław Siemiątkowski
5. Sekretarz – Maciej Adamczyk
6. Skarbnik – Kazimierz Antczak
7. Gospodarz – Henryk Piestrzyński
8. Kronikarz – Robert Maćczak
9. Członek Zarządu – Łukasz Piestrzyński
KOMISJA REWIZYJNA
1. Przewodniczący – Józef Mikosik
2. Wiceprzewodniczący – Artur Łakomy
3. Sekretarz – Jan Smak
PRZEDSTAWICIELE DO ZOG ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Jan Adamczyk – Prezes
2. Wojciech Knera – Wiceprezes-Naczelnik
DELEGACI NA X ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Jan Adamczyk – Prezes
2. Wojciech Knera – Wiceprezes-Naczelnik
3. Dariusz Siemiątkowski – Wiceprezes
4. Kazimierz Antczak – Skarbnik
Po przeprowadzonych wyborach Walne Zebranie przyjęło nowy statut OSP w Skarżynie. Zebranie zakończyło się wystąpieniami zaproszonych gości oraz przyjęciem przez Walne Zebranie uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
 
 
                                                                                               Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl