wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 20 stycznia 2007 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W SKARŻYNIE

20 stycznia 2007 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W SKARŻYNIE

 
 
WALNE  ZEBRANIE
  
      W dniu 20 stycznia 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze, na którym dokonano podsumowania działalności za rok sprawozdawczy 2006. Zebranie obsłużyli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie w osobach: Prezes Zenon Tomczyk i Członek Prezydium Krzysztof Dytwiński. W zebraniu uczestniczyli: Zastępca Wójta Gminy Kawęczyn Henryk Binkowski oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Turku asp.sztab. Paweł Sołtysiak. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Jan Adamczyk. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Dariusza Siemiątkowskiego,  na protokolanta - Stanisława Jaśkiewicza. Komisja Uchwał i Wniosków wybrana została w składzie: Maciej Adamczyk, Artur Łakomy i Grzegorz Górski . W zebraniu na 40 członków czynnych uczestniczyło 23 członków. Sprawozdanie z działalności przedstawił Wiceprezes Marian Smak, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił  Skarbnik Kazimierz Antczak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Józef Mikosik . Walne Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi OSP za rok 2006. Walne Zebranie przyjęło plan działalności na 2007 r. oraz podjęło uchwałę w sprawie działalności organizacyjno-programowej.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl