wtorek, 21 września 2021r. Imienieny Hipolita i Mateusza
pl en de
Gmina z wielkimi perspektywami

DLA MIESZKAŃCA

Strona główna separator separator separator separator separator separator 18 lutego 2006 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W SKARŻYNIE

18 lutego 2006 r. - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OSP W SKARŻYNIE

 
 
 
 
 
WALNE ZEBRANIE
 
 
 
 
 
 
           W dniu 18 lutego 2006 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie. Rozpoczynając zebranie Prezes Zarządu Jan Adamczyk powitał przybyłych gości oraz członków jednostki. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie: Prezes Zenon Tomczyk, Komendant Gminny Stanisław Urbaniak i Członek Prezydium ks. Antoni Janicki (Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego) oraz: Wicestarosta Turecki Krzysztof Kolenda, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Turku Jan Bartosik, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Turku asp.sztab. Piotr Pieśkiewicz i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Cekowie Kolonii Zenon Antczak (Gmina sąsiadująca z Gminą Kawęczyn). Zebraniu przewodniczył Dariusz Siemiątkowski, a protokołował Stanisław Jaśkiewicz. Sprawozdanie z działalności przedstawił Wiceprezes Marian Smak, sprawozdanie finansowe oraz plan działalności i budżetu Skarbnik Kazimierz Antczak, a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Przewodniczący Józef Mikosik. Po przedstawionych sprawozdaniach Walne Zebranie w głosowaniu jawnym udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Po udzielonym absolutorium Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie Zenon Tomczyk omówił działalność Zarządu w minionym roku i kadencji, przedstawił zamierzenia i budżet na 2006 rok oraz sprawy proceduralne związane z wyborami nowych władz OSP. Złożył również podziękowania za pracę w minionej kadencji wręczając list Prezesowi Zarządu Janowi Adamczykowi. Wybory do Zarządu OSP, Komisji Rewizyjnej OSP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie na kadencję 2006-2011oraz Delegatów na IX Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kawęczynie odbyły się w głosowaniu jawnym, a składy przedstawiają się następująco:
 
ZARZĄD OSP
1. Prezes  -  Jan Adamczyk
2. Naczelnik  -  Wojciech Knera
3. Wiceprezes  -  Marian Smak
4. Zastępca Naczelnika  -  Dariusz Siemiątkowski
5. Sekretarz  -  Adam Krzyżański
6. Skarbnik  -  Kazimierz Antczak
7. Kronikarz  -  Stanisław Jaśkiewicz
8. Gospodarz  -  Robert Adamczyk
9. Członek Zarządu  -  Jan Gruszczyński
 
KOMISJA REWIZYJNA OSP
1. Przewodniczący  -  Józef Mikosik
2. Wiceprzewodniczący  -  Jan Smak
3. Sekretarz  -  Artur Łakomy
4. Członek Komisji  -  Marek Maćczak
5. Członek Komisji  -  Radosław Pawlaczyk
 
PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Jan Adamczyk  -  Prezes
2. Wojciech Knera  -  Naczelnik
 
DELEGACI NA IX ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W KAWĘCZYNIE
1. Jan Adamczyk  -  Prezes
2. Wojciech Knera  -  Naczelnik
3. Dariusz Siemiątkowski  -  Zastępca Naczelnika
4. Józef Mikosik  -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 
W wystąpieniach głos zabrali: Wicestarosta Turecki Krzysztof Kolenda, Kapelan Straży Pożarnych Powiatu Tureckiego ks. Antoni Janicki, asp.sztab. Piotr Pieśkiewicz z Komendy Powiatowej PSP w Turku, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Cekowie Kolonii Zenon Antczak i sołtys sołectwa Skarżyn Marian Walasz. Zebranie zakończono przyjęciem uchwał przez Walne Zebranie.
 
 
                                                                                                    Opracowanie - Zenon Tomczyk

Inwestycje 2019

POZYSKANO NA INWESTYCJE 779 797,18 zł WARTOŚC INWESTYCJI 3 499 987,10 zł
Zobacz mapę inwestycji

Nagrody

Partnerzy

Urząd Gminy w Kawęczynie

Lokalizacja Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn
Godziny urzędowania PON-PT: 7.30 - 15.30
Telefon i faks tel. (+48) 63 288 59 10
faks (+48) 63 288 59 40
Adres email ugkaweczyn@kaweczyn.pl